Kapelltrailers

Kapelltrailers

Kapelltrailer 82 m3 - maxlast 20-24ton, 33 europapallar
Kapelltrailer 90 m3 - maxlast 20-24ton, 33 europapallar
Alla lastningstyper
Kyltrailer

Kyltrailer

Laster i kontrollerad temperatur med kyltrailers utrustade med termograf, också med ADR
Kylskåp och isotermer i enlighet med ATP-kraven. (FRC/FNA)
transporttemperatur: -25C till +25C, maxlast 22 ton, 33 europapallar
Fordon avsedda för transport av FCMG-/livsmedelsprodukter. Det integrerade IT-systemet övervakar inte bara fordonens position utan även temperaturen i lastutrymmet och informationen överförs löpande till speditören.
LCL i FCL

Transport med hela fordon, LCL- och FCL-containers

Vi erbjuder transporter med fullastade fordon:
  • Partigods och transporter med fullastade fordon i alla riktningar [alla EUROPEISKA länder]
  • transitförsändelser till länderna i Central- och Östeuropa [OSS och RYSSLAND]
  • transittransporter mellan alla europeiska länderna, främst EU samt IMPORT och EXPORT till/från POLEN
Bulktransport

Bulktransport

Vi har fordon anpassade för varje typ av uppdrag
Lastbilar och ekipage med tipptrailer med volym på 24-65 m3 och maxlast upp till 26 ton,
som han användas för transport av eldningsmaterial, gödselmedel, kol, ballast och annat bulkmaterial i lös form.
Express

Express

EXPRESS-fordon - Bussar utan färdskrivare
KAPELL: upp till 5 europapallar - 1500 kg maxlast
KAPELL: upp till 8 europapallar - 1500 kg maxlast
KAPELL: up 10 till europapallar - 2000 kg maxlast
KAPELL: upp till 15 europapallar - 3500 kg maxlast
Cargo

Cargo · överdimensionerade laster

Komplicerade speditionsprojekt, från planering av rutten,
organisation av nödvändiga tillstånd, multimodal transport med användande av olika transportmedel.
Jumbo

Jumbo

Jumbo 96 m3 - maxlast 20-24 ton, 33 europapallar
Alla lastningstyper
Mega

Mega

MEGA 100m3 - maxlast upp till 24 ton, 33 europapallar
Alla lastningstyper
Tandem

Tandem · ekipage · lastbil

TANDEM (EKIPAGE) upp till 120m3 - maxlast upp till 24 ton, 38 europapallar (eller 76 europapallar i två plan)
Alla lastningstyper
Licens

Transportlicens