Våra värden och mission

Transportföretaget 3M TRANS sp. z o.o. finns för att hjälpa Kunderna i hela Europa att genomföra försäljningen.

Som transportföretag 3M TRANS tror vi att det är överordnade värden som står bakom framgången, de viktigaste är

  • maximal prisoptimering av bibehållen kvalitet
  • punktlighet
  • engagemang och fullt ansvar gentemot deltagarna i varje transportprocess oavsett projektets skala
  • öppenhet och flexibilitet
  • utnyttjande av den nyaste tekniska lösningarna i transportoptimeringsprocessen inkl. de som optimerar transportkostnaden
  • vision vad gäller lösning av potentiella och aktuella problem
  • proaktivitet och ständig kunskaps- och yrkeskompetensutveckling
  • kunskapen att vila och följa arbetstidsreglerna

Transporterna organiseras med iakttagande av principen att man håller kontinuerlig kontakt med föraren varför vi kan erbjuda lastspårning (Track&Trace tjänsten) i realtid på varje begäran från våra kunder. Vårt IT-system gör det möjligt för kunderna att få löpande insyn i sina handlingar och uppgifter utan att behöva kontakta ossONLINE-KUNDENPANEL.