Transport under en pandemi

I samband med införandet av pandemitillståndet i Polen samt åtgärder i syfte att sprida spridningen av koronaviruset SARS-CoV-2 som införts av andra länder vill vi informera att vi löpande följer utvecklingen av, läget i Polen, Europa och i världen. Vi gör vårt bästa för att service som vi erbjuder är effektiv trots förändringar och begränsningar. Vi erbjuder också alternativa lösningar för våra kunder. Detaljerna finns nedan:

Detaljer snart…